Дирекція закладу планує запровадити з 1 вересня 2022 року електронні класні журнали та електронні щоденники.

У нашій гімназії інформаційні технології застосовуються у різних напрямках: освітня діяльність (урочна і позакласна), виховна (години спілкування та різні шкільні заходи). Інформаційно-комунікаційні технології є основою єдиного інформаційного простору закладу: адміністрації школи, вчителів, учнів, батьків. Ми прагнемо і далі розвиватися у напрямку цифровізації освітнього процесу.

Дирекція закладу планує запровадити з 1 вересня 2022 року електронні класні журнали та електронні щоденники.

Просимо Вас відповісти на декілька запитань.

Основною метою впровадження електронного журналу є:

• підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб’єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури;

• удосконалення освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації закладу освіти із застосуванням інтегрованої бази даних;

• оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності;

• організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та сприяння побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня;

• підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів;

• посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв’язку між вчителем, батьками та учнями;

• зменшення паперових інформаційних потоків;

• створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Анкета для батьків

Анкета для учнів

Анкета для педагогічних працівників

« повернутися